CPTG Testmethodes

CPTG Testmethodes

DōTERRA’s CPTG gecertificeerde Pure Therapeutische Graden®* kwaliteit protocol, bestaat uit vijf verschillende analytische methodes om ervoor te zorgen dat dōTERRA’s essentiële olie zowel puur (extracten bevatten alleen de vluchtige aromatische verbindingen van de plant) als krachtig (extracten hebben een consistente chemische samenstelling van batch tot batch) zijn. De CPTG kwaliteit protocol vereist het gebruik van onafhankelijke laboratoriums voor standaardisatie en testen.

Test 1: Gaschromatografie
Nadat de aromatische verbindingen (ook wel etherische oliën) zorgvuldig zijn gedistilleerd uit plantmaterialen, worden de monsters getest op hun chemische samenstelling met behulp van gaschromatografie. In gaschromatografie, worden vluchtige essentiële olie verbindingen verdampt en passeren een lange buis ook wel gaschromatografie genoemd. Elke afzonderlijke verbinding reist of “elueert” (het losmaken van een geadsorbeerde stof van het adsorbens) door de buis in een ander tempo en wordt gemeten zodra het de buis uitkomt gedurende de testperiode. Gebruikmakend van Gaschromatografie, kunnen kwaliteitscontroleurs bepalen welke verbindingen in een testmonster aanwezig zijn en belangrijker nog op welk niveau en in welke hoeveelheid.

Test 2: Massa Spectrometrie
Naast gaschromatografie worden monsters van essentiële oliën ook getest op de samenstelling onder toepassing van massaspectrometrie. In massaspectrometrie, worden monsters verdampt en geïoniseerd en wordt het gewicht van elke afzonderlijke verbinding in het monster gemeten. Massaspectrometrie geeft extra inzicht in de zuiverheid van een essentiële olie doordat het de aanwezigheid van niet-aromatische verbindingen, zoals zware metalen of andere verontreinigende stoffen kan aantonen die te zwaar zijn om te “elueren” (scheiden van stoffen) langs een gaschromatograaf. De combinatie van gaschromatografie en massaspectrometrie wordt ook wel eens aangeduid als een GC/MS test.

Test 3: FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
Nadat een essentiële olie de gaschromatografie en massaspectrometrie is gepasseerd, worden ze getransporteerd naar een productiefaciliteit om gevuld te worden. Voordat de olie wordt vrijgegeven, wordt de “batch” essentiële olie eerst in quarantaine gehouden voor het uitvoeren van additionele (extra) kwaliteitstesten. Deze extra test omvat een FTIR scan, die vergelijkbaar is met de GC / MS testen, waarbij ook een analyse wordt uitgevoerd van de materiaalsamenstelling. In een FTIR scan, wordt een licht getoond op het materiaalmonster en de hoeveelheid licht geabsorbeerd door de chemische samenstelling van het monster wordt dan gemeten. De resultaten worden dan vergeleken met eerdere historische database om ervoor te zorgen dat de normen van de samenstelling worden nageleefd.

Test 4: Microbiële Testen
Voordat een batch van essentiële olie voor productie kan worden vrijgegeven uit de quarantaine, moet het worden gecontroleerd op de aanwezigheid van biologische verontreiniging zoals: bacteriën, zwammen & schimmels. In microbiële testen, worden monsters van elke batch essentiële olie afgenomen en aangebracht op groeibodems in petrischalen of “platen”. Na een incubatie periode wordt elke petrischaal of “platen” geanalyseerd op de groei van microben. Deze test wordt uitgevoerd op alle voor productie binnenkomende “batches” essentiële oliën en wordt ook weer uitgevoerd op het eindproduct om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke organismen zijn aangebracht tijdens het vullen en etiketteren. Dit garandeert de stabiliteit van de houdbaarheid.

Test 5: Organoleptische Testen
Organoleptische testen brengt een menselijk tintje aan elke stap van de CPTG kwaliteitscontrole. Organoleptics omvat die kenmerken van een essentiële olie die kan worden getest met smaak, zien, voelen en ruiken. Van telers en oogstmachines tot Chemici in essentiële olie; van de productie-ingenieurs tot essentiële oliën beoefenaars; dōTERRA’s wereldwijde netwerk van aanbieders van essentiële oliën monitoren zorgvuldig de kwaliteit van elke CPTG Gecertificeerde Pure Therapeutische Graden essentiële olie. De winnen van essentiële olie is evenzeer een kunstvorm die kan worden versterkt door, maar zeker niet vervangen worden door, mechanische analyses. De wijsheid en ervaring van dōTERRA’s essentiële oliën experts zijn een onmisbaar onderdeel van de standaard CPTG kwaliteitscontrole.

Geregistreerd handelsmerk
CPTG Gecertificeerde Pure Therapeutische Graden is een geregistreerd handelsmerk van dōTERRA Holdings, LLC die interne normen van de kwaliteitsbeoordeling en daadwerkelijke controle representeert. De CPTG testprotocollen vereisen het gebruik van onafhankelijke laboratoria voor CPTG standaardisatie en kwaliteit testen. De CPTG protocol wordt niet beheerd door de overheid of de industrie regelgevende instanties en impliceert geen goedkeuring van dōTERRA producten.

Geef een reactie